Články

1. B

Obecné informace

V pátek 12. 9. proběhne zkoušení z 1. cvičení

Domácí úkoly

1. cvičení na pátek 12. 9.

 Pythagorova věta

2. cvičení na úterý 23. 9.

Goniometrické funkce v trojúhelníku