Články

1. B

Obecné informace

Zkoušení z 8. cvičení proběhne ve středu 26. 11. 

Domácí úkoly

1. cvičení na pátek 12. 9.

 Pythagorova věta

2. cvičení na úterý 23. 9.

Goniometrické funkce v trojúhelníku


3. cvičení na středu 1. 10.

Slovní úlohy

4. cvičení na úterý 7. 10.

Obvody a obsahy rovinných obrazců


 5. cvičení na úterý 14. 10.

Dělitelnost

6. cvičení na úterý 21. 10.

Číselné oborySlovní úlohy na nejmenší společný násobek a největší společný dělitel


7. cvičení na úterý 4. 11.

Počítání s odmocninami


Příprva na čtvrtlení práci z matematiky na pondělí 10. 11.

Seznam úloh + Absolutní hodnota + slovní úloha na nejmenší společný násobek a njvětší společný dělitel (viz předcházející domácí úkol)


8. cvičení na středu 26. 11.

 Petáková: str. 134 př.: 1 a), b), d), 2 a), b), c), 11 a), b), 22 a), b)

9. cvičení na úterý 3. 12.

Operace s množinami


10. cvičení na úterý 9. 12.

 Slovní úlohy na množiny, intervaly