Fyzika

 

2. ročník

Domácí úkol na čt. 6.3.

4. ročník


Pracovní listy:

1. Zobrazení odrazem - zrcadlo

2. Zobrazení lomem - čočky

3. Oko, optické přístroje


Vlnová optika, Elektromagnetické záření

Prezentace:

Lupa

Mikroskop

Dalekohledy

Domácí úkoly:

Vlnová optika - úvod

4. E:

  1. Určete vlnové délky všech druhů viditelného světla, které mají maximum libovolného řádu vodraženém světle na bublině o tloušťce d=545 nm (index lomu n=1,35 ).
  2. Na planparalelní vzduchovou vrstvu mezi dvěma skleněnými destičkami dopadá bílé světlo. Které vlnové délky viditelného světla nejsou obsaženy v odraženém světe, jeli tloušťka vzduchové vrtsvy 0,9 mikrometrů? (Nápověda počítejte pomocí minima)
  3. Určete úhly, pod kterými vznikají maxima 2. a 3. řádu krajních barev spektra, na optické mřížce s 400 vrypy na 1 mm. Na základně výpočtů dokreslete obrázek stínítka za optickou mřížkou. (Počítej s rozsahem vlnových délek 400 nm – 760 nm)

  4. Kolik interferenčních maxim lze pozorovat mřížkou, která má 200 vrypů ne centimetr, dopadá-li na ni kolmo monchromatické světlo 650 nm? (Nápověda počítejte pomocí úhlů pro odkon od rovnoběžného směru (sin alfa musí být menší než 1))