Články

1. B

Obecné informace

Domácí úkol č. 15 na pátek 22. 5. 

Domácí úkoly


1. cvičení na úterý 27. 1.

 modrorůžová učebnice: str. 51 př.: 4.3.1 až  4.3.8 vždy 2. část (ty příklady, které jsme nepočítali v hodině)


2. cvičení na úterý 3. 2. 

Rozklad výrazu na součin

3. cvičení na úterý 10. 2. 

Rozklad kvadratického trojčlenuÚprava výrazů, Dělení mnohočlenů - nemusí být všechny úlohy z tohoto cvičení


4. cvičení na úterý 17. 2

Úprava lomených výrazů: modrorůžová učebnice: str. 24 př.: 3.1 6), 7, 3. 2 12), 13), 3.3 7), 8), 3. 4 5), 6), 3.5 2), 4), 3.9 4), 6), 3. 10 3), 4), 3. 11 2), 4)

5. cvičení na úterý 24. 2

Úprava lomených výrazů: modrorůžová učebnice: str. 28 př.: 3.12 11), 12), 13), 3. 13 7), 8), 3.14 3), 6), 3. 15  4), 3.16 8), 9), 10), 3.17 6), 3. 18 7), 13), 3. 19 3), 5), 10), 3. 20 7), 8), 3. 21 3), 5), 3. 22 3)

Vyjádření neznámé ze vzorce: žlutá učebnice: str. 162 př.: 8. 17, 8. 18, 8. 19


6. cvičení na pátek 13. 3.

Lineární rovnice: modrorůžová učebnice: str. 67 př.: 1.1 5), 11), 1. 2 3), 4), 1. 3 4), 5), 6), 1. 6 3), 6, 7)

7. cvičení na úterý 17. 3.

Rovnice s absolutní hodnotou: modrorůžová učebnice: str. 80 př.: 3.1.1 1) -4), str 83 př. 3.1.2. 1)- 4) 


8. cvičení na úterý 24. 3.

Kvadratické rovnice: modrorůžová učebnice: str. 72 př.: 2.2. 5), 6), 2. 3 1)- 6)

Neúplné kvadratické rovnice: 1. x2-81=0, 2. 4x2-49=0, 3. x2-5x=0, 4. 6x2+17=0

9. cvičení na úterý 31. 3.

Kvadratické rovnice: modrorůžová učebnice: str. 75 př.: 2.6. 1), 2), 2. 7 1), 2. 9 1)- 4), 2. 10 3)-4), 2. 12 1)

Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou: modrorůžová učebnice: str. 81 př.: 3.1.6. 1),- 4),9)


Příprava na čtvrtletní práci na úterý 7. 4.

Úlohy k procvičení


 10 cvičení na úterý 14. 4.

Iracionální rovnice: modrorůžová učebnice: str. 83 př.: 3.2.2 1), 2), 3) 3.2.3  1), 2) 4), 5) 

Řešení rovnic pomocí substituce: Úlohy k procvičení

11. cvičení na úterý 21. 4.

Řešení rovnic pomocí substituce: Úlohy k procvičení

Lineární nerovnice: modrorůžová učebnice: str. 104 př.: 1.2 1)- 2), 1.4  1), 2) 3)


 12. cvičení na úterý 28. 4.

Grafické řešení rovnic a nerovnic, Kvadratické nerovnice: Úlohy k procvičení

13. cvičení na úterý 5. 5.

Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru: modrorůžová učebnice: str. 115 př.: 3.1 1)- 6), 3.2  1), 2), 3. 7 1)- 4), 3.8 4)-6)


14. cvičení na úterý 12. 5.

Lineární nerovnice s absolutní hodnotou: modrorůžová učebnice: str. 121 př.: 4.1 1)- 8), 4.3  1), 2), 4. 4 1)- 3), 4.5 1),2), 4.8 1)-3)

14. cvičení na pátek 22. 5.

Kvadratické nerovnice s absolutní hodnotou: Úlohy k procvičení


15. cvičení na úterý 2. 6.

Soustava 2 lineárních rovnic: Úlohy k procvičení

16. cvičení na úterý 9. 6.

Soustava lineárních a kvadratických rovnic: modrorůžová učebnice: str. 99 př.: 4.2.1 1), 2), 10), 11) 4.2. 2  1), 2), 3)

Soustava 3 lineárních rovnic:modrorůžová učebnice: str. 94 př.: 4.1.6 1), 2), 9), 10), 11) 

Lineární rovnice s parametrem - Úlohy k procvičení


Příprava na závěrečnou písemnou práci

Učivo:

  1. Pythagorova věta, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
  2. Operace s množinami, intervaly
  3. Negace výroků
  4. Počítání s mocninami (i racionálními)
  5. Úprava výrazů
  6. Rovnice - linerární rovnice, kvadratické rovnice, soustavy rovnic
  7. Rovnice s absolutní hodnotou (lineární, kvadratické)
  8. Nerovnice - lineární, kvadratické, v součinovém a podílovém tvaru, soustavy
  9. Komplexní čísla - sčítání, odčítání, dělení, absolutní hodnota komplexního čísla

Úlohy k procvičení:

1. část úloh - na pondělí 15. 6.