Články

1. B

Obecné informace

Zkoušení z 8. domácího úkolu v úterý 24. 3.

Domácí úkoly


1. cvičení na úterý 27. 1.

 modrorůžová učebnice: str. 51 př.: 4.3.1 až  4.3.8 vždy 2. část (ty příklady, které jsme nepočítali v hodině)


2. cvičení na úterý 3. 2. 

Rozklad výrazu na součin

3. cvičení na úterý 10. 2. 

Rozklad kvadratického trojčlenuÚprava výrazů, Dělení mnohočlenů - nemusí být všechny úlohy z tohoto cvičení


4. cvičení na úterý 17. 2

Úprava lomených výrazů: modrorůžová učebnice: str. 24 př.: 3.1 6), 7, 3. 2 12), 13), 3.3 7), 8), 3. 4 5), 6), 3.5 2), 4), 3.9 4), 6), 3. 10 3), 4), 3. 11 2), 4)

5. cvičení na úterý 24. 2

Úprava lomených výrazů: modrorůžová učebnice: str. 28 př.: 3.12 11), 12), 13), 3. 13 7), 8), 3.14 3), 6), 3. 15  4), 3.16 8), 9), 10), 3.17 6), 3. 18 7), 13), 3. 19 3), 5), 10), 3. 20 7), 8), 3. 21 3), 5), 3. 22 3)

Vyjádření neznámé ze vzorce: žlutá učebnice: str. 162 př.: 8. 17, 8. 18, 8. 19


6. cvičení na pátek 13. 3.

Lineární rovnice: modrorůžová učebnice: str. 67 př.: 1.1 5), 11), 1. 2 3), 4), 1. 3 4), 5), 6), 1. 6 3), 6, 7)

7. cvičení na úterý 17. 3.

Rovnice s absolutní hodnotou: modrorůžová učebnice: str. 80 př.: 3.1.1 1) -4), str 83 př. 3.1.2. 1)- 4) 


8. cvičení na úterý 24. 3.

Kvadratické rovnice: modrorůžová učebnice: str. 72 př.: 2.2. 5), 6), 2. 3 1)- 6)

Neúplné kvadratické rovnice: 1. x2-81=0, 2. 4x2-49=0, 3. x2-5x=0, 4. 6x2+17=0