Články

1. B

Obecné informace

 od kaz na Logickou olympiádu (vstup do souteže) do úterý 30. 9.

Domácí úkoly

1. cvičení na pátek 12. 9.

 Pythagorova věta

2. cvičení na úterý 23. 9.

Goniometrické funkce v trojúhelníku

3. cvičení na středu 1. 10.

Slovní úlohy