Články

1. B

Obecné informace

Logickou olympiádu je množné psát doma na počítači do úterý 21.10.

Písemná práce z 5. a 6. cvičení se bude psát ve středu 22. 10.  

 

Domácí úkoly

1. cvičení na pátek 12. 9.

 Pythagorova věta

2. cvičení na úterý 23. 9.

Goniometrické funkce v trojúhelníku


3. cvičení na středu 1. 10.

Slovní úlohy

4. cvičení na úterý 7. 10.

Obvody a obsahy rovinných obrazců


 5. cvičení na úterý 14. 10.

Dělitelnost

6. cvičení na úterý 21. 10.

Číselné oborySlovní úlohy na nejmenší společný násobek a největší společný dělitel